#0279 eKasaPANDORA_item1
  • #0279 eKasaPANDORA_item1
  • #0280 eKasaPANDORA_item2
  • #0281 eKasaPANDORA_item3

eKasa PANDORA

280,00 €
S DPH
Fiškálne zariadenie eKasa PANDORA - pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ) bez tlačiarne pokladničných dokladov.

POZOR ZVÝŠENÁ CENA! Je nedostatok materiálu na výrobu nových zariadení z dôvodu čipovej krízy a preto sme boli nútený zmeniť dodávateľa.

Množstvo
Posledné kusy v sklade

EKasa PANDORA je certifikované fiškálne zariadenie, ktoré obsahuje v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ.

V zmysle zákona je certifikovaná aj softvérová časť, ktorú tvorí pokladničný program eKasa klient eKasa PANDORA PPEKK, ktorý je súčasťou ovládača EXALOGIC CashRegister Manager. ECM je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, automaticky sa inštaluje do adresára OBERON\eKasaECM.

ECM ako Windows aplikácia beží v počítači a komunikuje s CHDÚ a nadstavbovým pokladničným programom Pokladnica OBERON.

Okrem tejto e-kasy potrebujete na zriadenie predajného miesta ešte:  PC so systémom Win 7 alebo vyšší, nainštalovaný program OBERON s licenciou alebo bez nej, tlačiareň pokladničných dokladov prípadne zákaznícky displej alebo peňažná zásuvka.  Identifikačné a autenfikačné údaje potrebné na sprevádzkovanie ekasa zariadenia získate na portáli financnasprava.sk. Pre inštaláciu a oživenie celej zostavy do prevádzky nás kontaktujte alebo nahliadnite do zoznamu našich servisných stredísk.

Ďalšie informácie

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ
Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s. r. o.
Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK)
Názov pokladničného programu (PPEKK): eKasa PANDORA PPEKK
Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)
Číslo rozhodnutia o certifikácii/právoplatnosť rozhodnutia: 17757/2020

Obsah balenia: fiškálne zariadenie eKasa PANDORA, sieťový adaptér, návod na použitie (na stiahnutie).

07051

Dátový hárok

Spôsob pripojenia (rozhranie)
LAN
Spôsob komunikácie
TCP/IP
Kapacita na ukladanie údajov
26 GB
Napájanie
sieťový adaptér DC 5 V/1,5 A (Micro USB)
Prevádzkové napätie
5 V
Teplota
prevádzka 5 °C – 45 °C, skladovanie -10 °C – 50 °C
Vlhkosť vzduchu
prevádzka 10 % – 90 %, skladovanie 10 % – 90 %
Farba
čierna
Rozmery
73 x 100 x 27 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie)
232 g

Mohlo by vás zaujímať aj