#0376 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item1
  • #0376 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item1
  • #0377 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item2
  • #0378 eKasaPANDORA_purple_white-bg_item3

eKasa PANDORA CHDÚ + PPEKK (bez tlačiarne)

180,00 €
S DPH 2 dni

Fiškálne zariadenie eKasa PANDORA - chránené dátové úložisko (CHDÚ) + pokladničný program eKasa klient (PPEKK) bez tlačiarne pokladničných dokladov. Balenie už obsahuje aj napájací adaptér.

Množstvo

Zariadenie eKasa PANDORA je certifikované fiškál, ktorý obsahuje v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ.

V zmysle zákona je certifikovaná aj softvérová časť, ktorú tvorí pokladničný program eKasa klient eKasa PANDORA PPEKK, ktorý je súčasťou ovládača EXALOGIC CashRegister Manager. ECM je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, automaticky sa inštaluje do adresára OBERON\eKasaECM.

ECM ako Windows aplikácia beží v počítači a komunikuje s CHDÚ a nadstavbovým pokladničným programom Pokladnica OBERON.

Okrem tejto e-kasy potrebujete na zriadenie predajného miesta ešte: PC so systémom Windows, nainštalovaný softvér OBERON s licenciou alebo bez nej, tlačiareň pokladničných dokladov, prípadne zákaznícky displej alebo peňažnú zásuvku.

Obsah balenia: fiškálne zariadenie eKasa PANDORA, sieťový adaptér MicroUSB 5V/2A, návod na použitie (na stiahnutie).

Identifikačné a autentifikačné údaje potrebné na sprevádzkovanie fiškálneho zariadenia získate na portáli financnasprava.sk. Na inštaláciu a uvedenie celej zostavy do prevádzky nás kontaktujte alebo nahliadnite do zoznamu našich servisných stredísk.

Ďalšie informácie
Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ
Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s.r.o.
Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK)
Názov pokladničného programu (PPEKK): eKasa PANDORA PPEKK
Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)
Číslo rozhodnutia o certifikácii/právoplatnosť rozhodnutia: 17757/2020

07096

Dátový hárok

Spôsob pripojenia (rozhranie)
LAN
Spôsob komunikácie
TCP/IP
Kapacita na ukladanie údajov
26 GB
Napájanie
sieťový adaptér DC 5V/1,5A (Micro USB)
Prevádzkové napätie
5V
Teplota
prevádzka 5°C-45°C, skladovanie -10°C - 50°C
Vlhkosť vzduchu
prevádzka 10% - 90%, skladovanie 10% - 90%
Farba
Fialová
Rozmery
51 x 54 x 25 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie)
130 g

Mohlo by vás zaujímať aj