Zariadenia uvedené v tomto cenníku sú určené na predaj výhradne používateľom OBERON-u a zmluvným partnerom firmy EXALOGIC. Objednávku je možné vykonať iba pokiaľ máte pridelené IČO (objednávky bez IČO nebudú akceptované).

Cenník je platný od 01.03.2019. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH. Platba za tovar je možná len prevodom na účet. K cene tovaru sa účtuje poštovné a balné. Tovar sa odosiela až po jeho uhradení a prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

Reklamačné podmienky

Zodpovednosť za poruchy výrobku sa uplatňuje u predávajúceho. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci rozhodne o vybavení reklamácie do 30 dní od doručenia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, pričom súčasťou musí byť tovar, kópia faktúry a popis chyby. O výsledku reklamácie predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu.

V prípade reklamácie zakúpeného výrobku použite Reklamačný formulár.